domácí hospice v Ústeckém kraji

Domácí hospice v Ústeckém kraji

Rychlý seznam

Česká Kamenice

Domácí hospicová péče Oblastní charita Česká Kamenice

Litoměřice

Hospic sv. Štěpána

Ústí nad Labem

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice

Domácí hospicová péče Oblastní charita Česká Kamenice

Domácí hospic při Oblastní Charitě Česká Kamenice vznikl s cílem umožnit péči o nemocné v jejich domácím prostředí. Poskytujeme odbornou péči lidem na konci života a pomáháme jejich blízkým vyrovnat se s náročnou situací.

Službu hospice poskytujeme v České Kamenici a přilehlých obcích.

Služby hospice:

 • Péče multidisciplinárního týmu
 • Zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Příprava rodiny na úmrtí blízké osoby
 • Pomoc s vyřizováním záležitostí spojených s péčí o blízkou osobu a úmrtí

Kam se obracet?

Domácí hospicová péče Oblastní charita Česká Kamenice
Náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice

Web: https://charita-ceska-kamenice.cz/res/archive/065/007226.pdf?seek=1543078066

Kontakt:

telefon: 770 662 500
e-mail: domaci.hospic@charita-ceska-kamenice.cz

Kontaktní kancelář:

Náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice

(zadní vchod modrého domu, 1. patro, poslední dveře vlevo)

Hospic sv. Štěpána

Litoměřice

O koho pečujeme:

 • o pacienty v terminálním stavu (tedy v posledním stádiu onemocnění)
 • o pacienty, u kterých byla ukončena léčba
 • o rodiny těchto pacientů

Péče:

 • vizity lékařů a pravidelné návštěvy sester
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • pomoc rodině a rodinným příslušníkům i po úmrtí pacienta
 • součástí týmu DH jsou i dobrovolníci, kteří jsou připraveni vám pomoci v době, kdy u vás nebude moci být nikdo jiný z týmu

Principy služby:

Dojezdová vzdálenost je do 30 km od Litoměřic.
Je nutná přítomnost pečujícího 24 hodin denně.
Pacienti i rodina rozumí službě a souhlasí s jejími principy.

Možnost zapůjčení pomůcek.

Odlehčovací služba– do 30km od Litoměřic
Ambulance

Diagnostické návštěvy

Tuto službu nabízíme v případech, kdy není zcela jasné, zda je nemocný ve stavu, který by vyžadoval nebo umožňoval péči týmu domácího hospice nebo jiné navazující služby.
Sociální pracovnice společně s vrchní sestrou, případně lékařem provedou místní šetření při osobní návštěvě a podle aktuálního stavu navrhnou další postup.

Je nutné ji objednat předem u sociální pracovnice.

Kam se obracet?

Hospic sv. Štěpána, domácí hospicová péče
Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice

Web: https://www.hospiclitomerice.cz/sluzby/domaci-pece/domaci-hospicova-pece

Kontakt

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. – vedoucí terénních služeb, zdravotní sestra a sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

telefon: 731 604 052
416 733 185-7
e-mail: domaci@hospiclitomerice.cz

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice

Ústí nad Labem

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění.

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty.

V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků – lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.

Dojezd cca 30 km od Ústí nad Labem
Pečuje i o dětské pacienty

Kam se obracet?

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice
V Podhájí 791/21, 401 13 Ústí nad Labem

Web: http://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/mobilni-hospic

Kontakt

telefon: 734 393 310