domácí hospice v Plzeňském kraji

Domácí hospice v Plzeňském kraji

Rychlý seznam

Plzeň

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.

Tachov

Mobilní hospic sv. Jiří

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.

Plzeň

Mobilní (domácí) hospic Domov je nezisková organizace, pečující o dětské i dospělé nemocné v konečném stádiu onemocnění v jejich domovech. Jedná se především o nemocné s rakovinou.
 
Hospicový tým je složen z odborného garanta – paliatra, z dalších lékařů, zdravotních a dětských sester, sociální pracovnice, psycholožky, pečovatelů/ek a duchovního.
 
Péče hospice zahrnuje především: návštěvy lékaře, služby zdravotních sester, 24 hodinovou telefonickou pohotovost (při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci), zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek (kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace…), pomoc rodině v době při a po úmrtí jejich blízkého, návštěvy pozůstalých v době truchlení.

Dále hospic poskytuje sociální poradnuterénní odlehčovací služby

Péče hospice začíná v okamžiku, kdy je nemocnému ukončena léčba vedoucí k uzdravení a dále je mu poskytována jen léčba paliativní, symptomatická – jsou mírněny příznaky provázející závěr nemoci a odcházení. Nemocný si přeje zůstat doma a jeho blízcí o něj chtějí a mohou celodenně pečovat.

Dojezdový rádius hospice zahrnuje město Plzeň a obce do vzdálenosti cca. 40 km od kontaktního místa hospice v Plzni.

Kam se obracet?

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
Sušická 141/33, 326 00 Plzeň

Web: http://www.domov-plzen.cz/

Kontakt

volejte v pracovní dny od 9 – 15 hodin

telefon: 731 632 788 (sl. Kuncová)

733 300 455 (pí. Červánková)

e-mail: socialni@domov-plzen.cz

Terénní odlehčovací služby

všední dny 7-21 hod.

víkendy, svátky 8-20 hod.

Služba se dojednává po předchozí tel. domluvě na tel. čísle: 731 632 788 (vedoucí odlehčovacích služeb Karolína Kuncová, DiS.)

Paliativní ambulance

Sušická 141/33 (přízemí), Plzeň

tel. 730 588 700

e-mail: ambulance@domov-plzen.cz

ordinační hodiny: st 13-16,vždy po telefonické objednávce

návštěvní hodiny: dle domluvy,  po telefonické objednávce

 

Mobilní hospic sv. Jiří

Tachov

Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, aby Ti , kteří si to přejí,  mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat  jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Umírajícím lidem a jejich rodinám poskytujeme takové služby, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti, dalších tělesných obtíží, důstojně, pokud možno pokojně a s pocitem smíření.

Co nabízíme?

 • lékařskou zdravotní péči přímo v rodině nemocného
  dostupnost služeb 24 hodin denně/7 dní v týdnu/ 365 dnů v roce
 • péči registrovaných zdravotních sester
 • podporu sociálního pracovníka v péči o nemocné a umírající
 • odborné sociální poradenství
 • péči psychologa a duchovního
 • podporu a školení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • pro klienty zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • bazální stimulace
 • muzikoterapie

Dojezd v okruhu 15 km od Tachova zdarma, delší vzdálenost je možná za příplatek

Služba pouze pro dospělé pacienty
Půjčovna zdravotních pomůcek

Kam se obracet?

Mobilní hospic sv. Jiří Tachov
Náměstí republiky 70, 347 01 Tachov

Web: https://hospictachov.cz/

Kontakty pro přijetí

Marie Fouňová, DiS.
sociální pracovnice

telefon: 739 686 251

e-mail: poradna@hospictachov.cz

Markéta Kovandová
vrchní sestra

telefon: 605 937 869

e-mail: vrchni@hospictachov.cz