domácí hospice v Jihomoravském kraji

Domácí hospice v Jihomoravském kraji

Rychlý seznam

Blansko

Mobilní hospic svatého Martina

Brno

Hospic sv. Alžběty

Domácí hospic sv. Lucie

NFDO Krtek – Dětský domácí hospic

Hustopeče

Domácí hospic Girasole

Kyjov

Domácí hospicová služba „David“

Rajhrad

Mobilní hospic sv. Jana

Tišnov

Domácí hospic Porta Vitae

Mobilní hospic svatého Martina

Blansko

Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. V hospicovém týmu, který jezdí za lidmi v terminálním stádiu nemoci po celém okrese Blansko, jsou zdravotní sestry, lékaři, psycholog, pastorační asistent a sociální pracovnice.

Po zahájení péče je služba dostupná pro klienty nepřetržitě 24 hodin denně.

Zdravotní sestry u klientů v jejich domácím prostředí provádějí zdravotnické úkony dle ordinací lékaře mobilního hospice:

 • Aplikace injekcí při bolestech, úzkosti, nevolnosti
 • Podání infuzní terapie při dehydrataci nebo nemožnosti příjmu tekutin
 • Péče o stomie, tracheostomie, břišní a hrudní drény, PEGY
 • Péče o speciální žilní katetry – porty, PICC katetry
 • Péče o dekubity, operační rány

Psycholog mobilního hospice poskytuje psychologické konzultace v rodinách klientů a je k dispozici i rodinným příslušníkům

Sociální pracovník pomáhá při vyřizování různých příspěvků (na péči, na bydlení…)

V případě zájmu nabízíme návštěvu pastoračního asistenta v domácnosti klientů

Ke každému klientovi a jeho rodině přistupujeme důstojně, ctíme jeho názor, přání a potřeby.

Kam se obracet?

Mobilní hospic svatého Martina
Sadová 2, 678 01 Blansko

Web: https://blansko.charita.cz/co-delame/pomoc-v-nemoci-ve-stari/mobilni-hospic-svateho-martina/

Kontaktní telefon:
516 410 825
739 328 236
Kontaktní e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz

vrchní sestra Mobilního hospice: Hana Kudová
vedoucí Útvaru zdravotní péče: Bc. Radka Kuncová

Hospic sv. Alžběty

Brno

Domácí hospic poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce), v jejich domácím prostředí na území města Brna a v jeho okolí.

Lůžkový a domácí hospic
Odlehčovací služba (dojezd do 30 km od Brna – po-ne 8-17) a půjčovna pomůcek
Poradna, ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Alžběty
Kamenná 36, 639 00 Brno

Web: http://www.hospicbrno.cz/domaci-hospic/

Kontaktem pro pečující je sociální pracovnice Bc. Petra Vondrová

Telefon: 739 125 525
E-mail: vondrova@hospicbrno.cz

V případě potřeby akutního přijetí nebo k ověření indikace k přijetí žádáme lékaře, aby telefonicky kontaktovali koordinátora péče Bc. Ivonu Kuchaříkovou

Telefon: 773 559 957
E-mail: kucharikova@hospicbrno.cz

Terénní odlehčovací služba
 Mgr. Miluše Buchtová
e-mail: tos@hospicbrno.cz
telefon: 737 073 906

Půjčovna pomůcek
 Irina Bělinová
e-mail: pujcovna@hospicbrno.cz
 telefon: 735 716 997

Domácí hospic sv. Lucie

Brno

Jsme tu pro nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny. Pomáháme lidem zůstat až do posledních okamžiků bez bolesti, v domácím prostředí a v přítomnosti rodiny a blízkých. Pro naše pacienty i jejich blízké jsme nepřetržitě k dispozici, služby jim poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychologa a duchovního. 

Péče je poskytována na území města Brna.

Kam se obracet?

Domácí hospic sv. Lucie
Žižkova 3, 602 00 Brno

Web: https://brno.charita.cz/co-delame-brno/domaci-hospic-sv-lucie/ 

E-mail: dhsl@brno.charita.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Vaňková, Dis. – sociální pracovnice

Tel.: 736 529 282
e-mail: lucie.vankova@brno.charita.cz

NFDO Krtek - Dětský domácí hospic

Brno

Pečují o děti od narození do 19 let nejen s onkologickým onemocněním, ale i o děti se život zkracujícím onemocněním (metabolické vady, neurologická onemocnění atd.)
Půsbnost zejména Jihomoravský a Zlínský kraj

U dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na Klinice dětské onkologie FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí domů. Rodiče jsou poučeni o pravděpodobném průběhu dalších dní. Zároveň získají telefonní číslo na lékaře domácího hospice, jehož dostupnost je 24 hodin 7 dní v týdnu. V indikovaných případech je běžná domluva na návštěvu doma – přijíždí lékař nebo zdravotní sestra nebo sociální koordinátorka. V některých případech je možné spolupracovat s dětskými lékaři v místě bydliště. Tato spolupráce se v průběhu let zlepšuje. V případě prudkého zhoršení stavu využíváme Zdravotnickou záchrannou službu.
 
Již několik let nabízíme tuto domácí péči i dětem s jiným než onkologickým onemocněním. Jsou to děti se život zkracujícím onemocněním, mezi které patří např. děti s metabolickými vadami nebo děti s vážným neurologickým onemocněním.

Kam se obracet?

NFDO Krtek – Dětský domácí hospic pro pacienty propuštěné z brněnské onkologie
Černopolní 22a, 613 00 Brno

Web: http://krtek-nf.cz/podpora-nasich-pacientu/

Kontaktní osoba:

MUDr. Petr Lokaj

Tel.: 725 409 562 (kancelář NF)
e-mail: lokaj.petr@fnbrno.cz

Domácí hospic Girasole

Hustopeče

Služby Domácího hospice Girasole jsou poskytovány na Hustopečsku tzv. multidisciplinárním týmem – tým složený z odborníků několika oborů. Vzájemné a koordinované působení profesí v týmu zajišťuje možnosti naplnění základních bio, psycho, socio a spirituálních potřeb nemocného.

V našem týmu působí lékaři, zdravotní sestry, kvalifikované pečovatelky a asistentky, sociální pracovník a poradce pro pečující, psycholog, psychosociální pracovník a duchovní – pastorační asistent, akolyta a dobrovolníci. Podle jednotlivých profesí rozdělujeme i nabídku služeb Hospice:

 • Lékařská péče
 • Péče zdravotních sester, nutriční poradenství
 • Asistenční péče v domácnosti
 • Psychosociální a sociální poradenství
 • Duchovní podpora
 • Poradna pro pečující a blízké osoby

Hospic pečuje i o děti.

Kam se obracet?

Domácí hospic Girasole, z. s.
Hybešova 5, 693 01 Hustopeče

Web: https://www.girasole.cz/domaci-hospic/

Kontakt

Sociální pracvník, kontakt pro zájemnce

telefon: 775 099 953
e-mail: hospic@girasole.cz

Vedoucí sestra

telefon: 773 246 198

Domácí hospicová služba "David"

Kyjov

Poskytujeme individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života. Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotních sester, pečovatelek a dobrovolníků. Nabízíme odborné poradenství a lidskou blízkost.

Službu poskytujeme v okrese Hodonín, 24 hod. denně 7 dnů v týdnu.

Kam se obracet?

Domácí hospicová služba „David“
třída Palackého 194, 697 01 Kyjov

Web: https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-sluzba-david/

Kontakt

vrchní sestra – Blažena Hanáková
tel.: 518 323 766
mobil: 777 805 001
e-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

provozní doba

po-pá 7:00-15:30

Mobilní hospic sv. Jana

Rajhrad

Jako podpora paliativní péče je k dispozici Mobilní hospic sv. Jana. Jeho cílem je poskytovat odbornou péči lidem v závěru života, zachovat jejich lidskou důstojnost a respektovat jejich přání být ve svých posledních dnech doma, v kruhu svých blízkých.

Během pečování o nemocného jsou služby Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace v případě zhoršení jsou samozřejmostí.

Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko-ošetřovatelský tým. Lékař a sestry mobilního hospice mají pravidelně pohotovost a jsou pacientovi a jeho rodině k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sestry mohou v případě potřeby navštívit klienta i v nočních hodinách, telefonická konzultace kdykoliv je samozřejmostí.

Rodina může v případě zájmu požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu lze pacienta umístit do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kam ho mohou doprovázet rodinní příslušníci, pro které jsou připraveny hostinské pokoje.

Půjčovna pomůcek, nonstop služba

Kam se obracet?

Mobilní hospic sv. Jana
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

Web: https://rajhrad.charita.cz/jak-pomahame/mobilni-hospic-sv-Jana/

Kontakt

telefon: 734 435 127 (vedoucí mobilního hospice)
e-mail: ivona.kucharikova@rajhrad.charita.cz

Potřebné dokumenty zašlete vedoucí služby na mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz.

Odlehčovací služby

Bc. Kateřina Zoufalá, Dis.
vedoucí odlehčovacích služeb, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
tel: 737 230 774     

e-mail: katerina.zoufala@rajhrad.charita.cz

Domácí hospic Porta Vitae

Tišnov

Poskytujeme důstojnou péči nevyléčitelně nemocným
v závěru jejich života. Multidisciplinární tým, jehož služby jsou dostupné 24 hodin denně, navštěvuje nemocné
a jejich rodiny v přirozeném prostředí domova. Cílem naší služby je zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a podpořit blízkou rodinu v samotné péči.

 • multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní navštěvují dle potřeb a přání nemocného a pečujících
 • dostupnost zdravotnického týmu 24 hod. denně
 • oblast působení: Tišnovsko, Kuřimsko  – seznam obcí působnosti domácího hospice Porta Vitae
 • pacient přispívá 100 Kč denně
 • pomůžeme vyřídit příspěvek na péči
 • nemocným v hospicové péči zapůjčujeme kompenzační a zdravotnické pomůcky zdarma

Kam se obracet?

Domácí hospic Porta Vitae
Brněnská 305, Tišnov

Kancelář pro kontakt s klienty: Tyršova 391, Tišnov

Web: https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/domaci-hospic/?fbclid=IwAR3XHEVZjpYzXYugZbN120xavivbltbS3B9qJOkxHKnYh-TQt4zpH8KACaY

Kontakt

Mgr. Jana Křížová
vedoucí služby
telefon: 731 625 501  (lze volat Po – Pá 8:00 – 16:00 hod)
e-mail: jana.krizova@tisnov.charita.cz