• Péče,  Život s nemocí,  Život s PAS

    Vše o příspěvku na péči

    Pokrýt výpadek příjmu pečující osoby nebo zajistit odpovídající péči o terminálně nemocného může pomoci i stát formou příspěvku na péči. Poradím ti, komu je tato dávka určena, jak si o ni zažádat, jaké jsou podmínky k jejímu přiznání a vyplácení, i jaké možnosti mají pečující blízké osoby. K ČEMU JE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? Příspěvek na péči je dávka státní sociální podpory určená dlouhodobě nemocným nebo handicapovaným lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby při zvládání základních životních potřeb. Dávka se vyplácí přímo člověku, který pomoc potřebuje. Z poskytnutého příspěvku si pak může hradit služby blízké…

  • Péče

    Nenech požár rozhořet

    Burn-out, neboli syndrom vyhoření, není záležitostí jen pomáhajících profesí. Může postihnout prakticky kohokoliv a osoby dlouhodobě pečující o nemocné nebo umírající blízké jsou poměrně rizikovou skupinou. Jaké jsou příznaky a fáze? Jak mu lze předcházet? A jak tenhle požár hasit, pokud už se rozhořel? CO SYNDROM VYHOŘENÍ ZPŮSOBUJE? Jak už jsem se zmínila v minulém článku, tzv.burn-out bývá následkem dlouhodobého fyzického a emočního vypětí a stresu,  chybějících mechanismů při jeho zvládání, nezvládnutím konfrontace idejí a očekávání s realitou. Péče o dlouhodobě nemocného/umírajícího je zkouškou našich fyzických a psychických sil, pečující si mnohdy sáhne…