Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplň tento formulář a pošli jej mailem nebo poštou zpět pouze v případě, že chceš odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát : ……………………………………………………………
IČ : ……………………………………………………………………..
Adresa : ……………………………………………………………..
Telefon : …………………………………………………………….
Adresa pro doručování elektronické pošty : …………………………………………………………….

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte